Nyheter

Bufab bokslutskommuniké: god tillväxt och förbättrat rörelseresultat

den 26 februari 2016 10:59 Företagsprofil

Fjärde kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 612 (532) MSEK. Justerat för valutakurser och förvärv ökade nettoomsättningen med 4 procent.
  • Orderingången översteg nettoomsättningen.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38 (33) MSEK och har belastats med förvärvskostnader om 6 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,49 (0,51) SEK.
  • Förvärv av Apex Stainless Fasteners Ltd i Storbritannien med en årsomsättning om cirka 300 MSEK.

Helåret 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 2 458 (2 198) MSEK. Justerat för valutakurser och förvärv ökade nettoomsättningen med 3 procent.
  • Orderingången översteg nettoomsättningen.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 197 (192) MSEK och har belastats med förvärvskostnader om 8 MSEK.
  • Resultat per aktie ökade till 3,27 (2,94) SEK.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 2015 till 1,70 (1,50) SEK per aktie.

 

 

KONCERNEN I SAMMANDRAG

 

Kvartal 4

 D

Jan-Dec

 D

MSEK

2015

2014

%

2015

2014

%

Orderingång

618

533

16

2 463

2 195

12

Nettoomsättning

612

532

15

2 458

2 198

12

Bruttoresultat

167

150

12

677

641

6

Bruttomarginal,%

27,4

28,1

 

27,5

29,2

 

Rörelseresultat

38

33

15

197

174

13

Rörelsemarginal, %

6,2

6,2

 

8,0

7,9

 

Justerat rörelseresultat

38

33

15

197

192

2

Justerad rörelsemarginal, %

6,2

6,2

 

8,0

8,7

 

Resultat efter skatt

19

20

-5

125

112

11

Resultat per aktie

0,49

0,51

-5

3,27

2,94

11

 

VD-kommentar

2015 ökade nettoomsättningen med 12 procent till 2 458 MSEK, vilket är vår högsta årsomsättning någonsin.

Under året har bruttomarginalen varit under hård press från för oss ofördelaktiga valutakurser. Det åtgärdsprogram som vi kommunicerade i början av 2015, i form av prishöjningar, starkt fokus på förbättrade inköpspriser samt ett kostnads-besparingsprogam om 15 MSEK, har givit effekt och varit avgörande för att vi successivt har lyckats vända till ett förbättrat rörelseresultat.  

Utvecklingen har dock varit ojämnt fördelad mellan våra två rörelsesegment. Inom segment Sweden sjönk nettoomsättningen under året med fyra procent. Nedgången är framförallt en följd av att en kund till en av de tillverkande enheterna själv tog över produktionen. Eftersom dessutom huvuddelen av valutaeffekten drabbade detta segment har dess vinst sjunkit kraftigt. Vår ambition för 2016 är givetvis att vända den negativa trenden i såväl tillväxt som marginal. Det senare skall ske framförallt genom inköpsbesparingar.

Däremot har segment International haft en god utveckling under året. Nettoosättningen inom segmentet har ökat väsentligt, 25 procent varav 9 procent organiskt, vilket visar på styrkan med den globala affärsmodellen. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades också, framförallt drivet av den högre nettoomsättningen, och vi lyckades möta ofördelaktiga valutakurser med kostnadssänkningar och prishöjningar.

Vi har under året haft särskilt fokus på ökad effektivitet. Förutom att uppnå ett gott operativt kassaflöde har vi lyckats åstadkomma betydande inköpsbesparingar. Detta har skett genom ett systematiskt arbete med leverantörskonsolidering och förhandlingar som har genomförts av den globala organisation vi har byggt upp de senaste åren. Detta arbete har ytterligare förstärkts och fokuserats under året, vilket tillsammans med gynnsamma råmaterialpriser gör att vi har ambitiösa mål för fortsatta besparingar under 2016.

Efter ett antal års uppehåll är det särskilt glädjande att vi under 2015 också har genomfört två betydande förvärv, Flos BV och Apex Stainless Fasteners Ltd. Båda bolagen är välskötta och lönsamma samt har starka marknads­positioner i intressanta nischer. Tillsammans tillför de två bolagen en årsomsättning om knappt 500 MSEK.
Vi har nu en väl fungerande förvärvsprocess och utvärderar löpande ytterligare kandidater.

Inför 2016 är efterfrågeläget och konjunkturen osäkra. För Bufabs del ser vi dock året an med tillförsikt. Vi har som ambition att fortsätta vår organiska tillväxt och även att vända till tillväxt på vår viktiga hemmamarknad, Sverige. Vi har ett systematiskt arbete på plats för att få till stånd ytterligare inköpsbesparingar. Dessa initiativ skall hjälpa oss att förbättra våra marginaler, vilket är ett starkt fokusområde inför 2016. Vidare arbetar vi med att utveckla våra två nyförvärv och med att realisera synergier.

Sammantaget har vi en stark grund att stå på och ser ljust på förutsättningarna för såväl tillväxt som förbättrade marginaler under 2016. Mot denna bakgrund har styrelsen föreslagit en utdelnings­höjning om 13 procent till 1,70 SEK per aktie.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

BUFAB Lann AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Svenska elbilsföretaget höjer ribban
Mot bakgrund av det stora intresset på marknaden så ökar bolaget takten i den nya fabriken i Västervik.Det svenska elfordonsbolaget Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget meddelar samtidigt att det har en plan klar för finansiering av det ökade..
Kompetensbrist utmaning trots vikande konjunktur
Enligt en färsk rapport har mer än 60 % av företagen i kemiindustrin svårt att rekrytera ingenjörer och kemister. Nästan 70 % uppger att de har svårt att rekrytera processoperatörer. Den svenska kemiindustrin, som står för en femtedel av förädlingsvärdet inom svensk industri, visade under kvartal fyra 2019 upp splittrad bild. Kemi och gummi/plast tappade..
Volvo Cars lanserar uppdaterade modeller
Sedanen S90 och kombimodellerna V90/V90 Cross Country kommer med en rad nyheter.Volvo Cars lanserar idag uppdaterade versioner av sedanen S90 och kombimodellerna V90/V90 Cross Country, inklusive en förfinad exteriördesign och ett helt nytt, förstklassigt ljudsystem från Bowers & Wilkins. I en bredare uppgradering av modellprogrammetLäs mer
Hälsosatsningar ökade Scanias produktion
Lean måste kopplas till hälsa och vad människor behöver för att arbetet ska kännas meningsfullt, menar lean-forskaren Bengt Halling.För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i, säger Bengt Halling, forskare vid Högskolan i Gävle. Bengt Halling har studerat lean i..
SKF gasar på för att bli koldioxidneutralt
Fabriken för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien är koncernens andra tillverkningsenhet som uppnår koldioxidneutral status.SKFs fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien ansluter till fabriken för industrilager i Steyr i Österrike som koncernens första koldioxidneutrala tillverkningsenheter.   SKFs fabrik för lager till fordonsindustrin i..
Hur ser arbetsmarknaden ut för ingenjörer och metallarbetare?
Vilka yrken är heta de närmaste fem åren? Arbetsförmedlingen listar.På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen uppdaterade prognoser för närmare 200 yrken både på nationell nivå och på länsnivå. Prognoserna, som bland annat bygger på över 9000 intervjuer med arbetsgivare runt om i landet, visar fortsatt goda chanserLäs mer
Sjunkande resultat för AQ Group
Efterfrågan avtar.Nettoomsättningen för 2019 ökade med 9,5 % till 5 113 MSEK (4 667). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63,6 % till 340 MSEK jämfört med 208 MSEK 2018, ett år med stora extraordinära kostnader. I kvartalet ökade nettoomsättningen med 6,9 % till 1 300 MSEKLäs mer
Här i Sverige bygger skogsmaskinbolagets superfabriken
En miljardinvestering för bättre effektivitetEn av världens största skogsmaskinbolag, Komatsu Forest, bygger en ny fabrik i Umeå för miljardbelopp. Dels för att samla verksamheten på en plats men också för att bli mer hållbara. Komatsu Forest tillverkar hjulgående skogsmaskiner i form av skördare,Läs mer
ABB ny medlem i ElectriCity
’Mission to zero’ för smarta städer,I Göteborg arbetar 16 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar kring framtidens elektrifierade transporter. Samarbetet kallas ElectriCity och ABB är ny medlem. Sedan 2013 skapar ElectriCityLäs mer
Starkt resultat för SinterCast
Serieproduktionen ökade med 30 procent.I fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 29,3 MSEK (24,6 MSEK) och rörelseresultatet till 3,8 MSEK (7,5 MSEK), påverkat av icke återkommande kostnader på 4,9 MSEK. För helåret 2019 uppgick omsättningen till 116,5 MSEK (87,7 MSEK) och rörelseresultatetLäs mer
Volvo Cars tar strid för ojämlikheten på trafiksäkerhetsområdet
Uppmanar FN-delegater att ta itu med den stora skillnaden i dödolyckor i trafiken i utvecklingsländer jämfört med utvecklade länder.Volvo Cars uppmanar idag regeringar och lagstiftare världen över att ta itu med den stora ojämlikheten när det gäller trafiksäkerhet mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier. Trots de senaste decenniernas framsteg visar..
Fordonsunderleverantör varslar
25 medarbetare berörda när företaget vidtar åtgärder för ökad lönsamhet.Verkstadsföretaget AC Floby meddelade under måndagen att företaget varslar 25 tjänstemän. Det skriver bland andra Skövde Nyheter. – Vi behöver se över våra omkostnader för att skapa bättre lönsamhet. Därmed satsar vi framåt för att bli mer..
Löneökningstakten minskar för Sveriges ingenjörer
Trots lång högkonjunktur och stor efterfrågan på ingenjörer.Under 2019 tjänade ingenjörer i Sverige mellan 41 400 och 56 300 kronor i medellön, visar färska siffror från årets lönestatistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Någon tydlig effekt av den höga efterfrågan på ingenjörer i industrin märks inteLäs mer
Hanza sätter omsättningsrekord
Viktig Tysklandssatsning.Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2019. HANZA har under det föregående året genomfört en omfattande utveckling av koncernen, bland annat två förvärv och noteringLäs mer
Garo spränger miljardvallen
Höjer utdelningen."Efter ett år med hög aktivitet på flera områden uppnådde GARO för första gången en helårsomsättning överstigande en miljard kronor, motsvarande en ökning om 12 procent jämfört med 2018. Tillväxten var väl balanserad mellan affärsområde Sverige och ÖvrigaLäs mer