BE Group Sverige AB

BE Group Sverige AB

Beskrivning

BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium i norra, centrala och östra Europa. Som fristående företag erbjuder vi värdeskapande distribution och vidareförädling av stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Våra kunder finns främst inom bygg- och verkstadsindustrin och med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har vi en helhetsstrategi för att leverera produkter och tjänster. Vår ambition är att spara tid, kostnader och kapital för våra kunder för att därigenom öka deras konkurrenskraft. På så sätt investerar vi i både våra kunders och vår egen framtid.

BE Groups sortiment omfattar:

Stål & Rör

Balk (HEA, HEB, IPE, UNP, UPE)
Hålprofiler (VKR, KKR,VCKR)
Vamvalsad stång (platt, runt, fyrkant, vinkel, T-stång, U-stång, räls)
Kalldragen stång
Varmförzinkad stång
Grovplåt
Bandplåt
Tunnplåt
Belagd plåt
Durkplåt, perforerad plåt, sträckmetall mm
Kallformade profiler
Svetsade stålrör och ståltuber
Svetsade precisionsstålrör
Sömlösa rör
Kalldragna precisionsstålrör
Tryckkärlsrör


Specialstål

Allmänna konstruktionsstål
Mikrolegerade konstruktionsstål
Legerade seg- och sätthärdningsstål
Centerlesslipad axel
Automatstål
Kalldragen stång i konstruktionsstål
Ämnesrör ( hollow bars).


Rostfritt stål

Rostfri plåt (band- och kvarto, kallvalsad yta 2B, slipad/borstad/plastad
Mönstervalsad, AN5 mm)
Rostfri stång (vinkel, platt, rund, fyrkant, sexkant)
Svetsade processrör
Fyrkantsrör och dekorationsrör
Sömlösa rör och ämnesrör
Rördelar, Svets- och gängrördelar
Flänsar


Aluminium

Aluminiumplåt och coils (olegerad, legerad, kallvalsad, varmvalsad, anodiserad och lackerad mm) Aluminiumdurk
Profil och stång (L-, T- och U-profil, platt, fyrkant, runt)
Aluminiumrör

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer ingående information om vårt produktsortiment och om produktval. Kom ihåg att genom vårt kontaktnät av leverantörer kan vi få tag på produkter som ligger utanför ordinarie sortiment.

Adress
BE Group Sverige AB
Box 225
Krangatan 4B
211 24  Malmö
Skåne
Sweden
Telefon
040-38 40 00
Fax
040-38 41 74
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.begroup.se
Kontaktperson
Jens Karlsson
Telefon
040-38 41 24
Anställda
201 - 500
Omsättning

Specialistområden

Balk, rör, stång, profiler

Kunder

Bygg- och verkstadsindustrin i hela Sverige.

Maskiner

Kapning, sågning, gasskärning, plasmaskärning, borrning, klippning, slittning, blästring, rostskyddsmålning

Verksamhetsområden

BE Group Sverige AB
BE Group Sverige AB
BE Group Sverige AB

Klicka på bilden för att förstora

BE Group Sverige AB
BE Group Sverige AB
BE Group Sverige AB

Verksamhetsområden

Material-Aluminium
Material-Blandmetaller
Material-Järnmetaller
Material-Rostfritt stål
Material-Stål
Plåtbearbetning-Gasskärning
Plåtbearbetning-Plasmaskärning
Skärande Bearbetning-Kapning
Ytbehandling-Blästring

Övrigt

Kvalitetsäkring-ISO 14001
Kvalitetsäkring-ISO 9001
Material-Aluminium
Material-Högtemperaturs Stål
Material-Järn
Material-Övriga specialstål
Material-Rostfritt Stål
Material-Stål
Material-Verktygstål

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

BE Group lyckas ganska bra i en avmattnad marknad
Stärkt bruttomarginal och underliggande resultat i paritet med föregående år.VDs kommentar Vi gick in i andra kvartalet med stor osäkerhet på grund av omvärldens..
BE Group levererar både upp och ner årets första rapport
För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi infört korttidsarbetsvecka VDs kommentar Försäljningen under första kvartalet 2020 var något lägre..
BE Group stänger lager i Malmö
15 medarbetare berörda. Driftsätter under våren automatiserad produktionslinje i Norrköping.BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och..
Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver?
Efterfrågan, råvarupriser och importkvoter är några områden som påverkar, menar Max Fjaestad på BE Group.Max Fjaestad, produkt och inköp, på BE Group siar om..
BE Group: Fortsatt konjunkturnedgång
Resultatet fortsätter sjunka i fjärde kvartalet.Nettoomsättningen i BE Group minskade i fjärde kvartalet med 15% till 984 MSEK (1..
Toppchef lämnar BE Group
arbetet med att hitta en efterträdare kommer inledas omgående. Daniel Fäldt har idag på egen begäran valt att säga upp sig från sin tjänst som CFO..
Stålåret 2019 - Nu laddar BE Group om
Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och valutaeffekter är några områden som har påverkan.Semestern är över och vi laddar..
BE Group byter ordförande
Sker i samband med att nye vdn tillträder den 1 oktober.Styrelsen för BE Group kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma den 18 september för byte av..
BE Group satsar stort i Norrköping
Satsar 60 miljoner på en stor produktionsanläggning, Styrelsen för BE Group har fattat beslut om att investera i en ny produktionslinje för kapning, blästring och..
Han blir ny vd för BE Group
Tar över när avgående vd Anders Martinsson lämnar i mitten av oktober i år.Peter Andersson har utsetts till VD och koncernchef för BE Group AB. Peter är sedan 2016..
STÅLÅRET 2019: Vart är vi på väg?
En framtidsspaning av BE Groups Max Fjaestad.Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och valutaeffekter är..
BE Group halverar resultatet
Ser dock fortsatt god efterfrågan på bolagets huvudmarknader. Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226) och rörelseresultatet sjönk till 34 MSEK (55),..
BE Groups vd lämnar
Anders Martinsson slutar som vd och koncernchef på BE Group.Nuvarande VD för BE Group AB, Anders Martinsson, har på egen begäran sagt upp sin anställning..
Stålåret 2019 pekar mot fortsatt stabil utveckling
Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter, skriver Max Fjaestad i BE Groups..
BE Group fortsätter starkt
Utsikterna fortsatt goda inför kommande kvartal VDs kommentar Verksamheten fortsatte leverera tillväxt och förbättrad lönsamhet under det fjärde..
Stålkrönika: Business as usual
Max Fjaestad på BE Group belyser marknadsläget inom stål- och metallbranschen.Sitter vid tangentbordet och ser en underbar blå himmel med en gul sol. Skönt ute trots..
BE Group ökar omsättningen
Det råder fortsatt god efterfrågan på företagets huvudmarknader.BE Groups nettoomsättning ökade med 15 procent till 1.111 MSEK (968) i tredje kvartalet. Det..
BE Group öppnar 2018 starkt
Allt det arbete som organisationen genomfört börjar bära frukt.Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 226 MSEK (1 138) Det underliggande..
Här är skrot guld värt
Idag ligger den finska ståltillverkaren i topp bland världens stålproducenter när det gäller återvinning och långsiktig hållbarhet.Finska Outokumpu är en av världens..
Ökat tonnage för BE group
Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare.Nettoomsättningen i BE Group ökade med 15% till 1 095 MSEK (953) i fjärde..
Kraftigt förbättrat resultat för BE Group
Vd Anders Martinsson ger sin syn på resultatet och framtidenVDs kommentar Det tredje kvartalet var ytterligare ett bevis på att BE Group är på rätt väg...
Positiva stålsignaler i tredje kvartalet
Priserna för både skrot- och malmbaserat material ut att stiga, både i Europa och Sverige. BE Group ser fram emot en stark och produktiv höst.Innan sommaren spådde vi en..
BE Group Q2 2017 – Fortsatt stabilt underliggande rörelseresultat
Under det andra kvartalet 2017 ses effekter av högre stålpriser. Detta har en positiv effekt på nettoomsättningen som ökade med 15 procent jämfört med föregående årVDs..
BE Group avvecklar Eskilstuna
BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna, enligt ett pressmeddelande idag,Verksamheten BE Group Produktion Eskilstuna AB har under en längre period och trots..
Ökad efterfrågan på stål och aluminium
Den trenden startade 2016 och nu menar ståldistributören BE Group att det här handlar om ett nytt konjunkturläge.God orderingång innebär hög produktionstakt och..
BE Group vänder till vinst
Ökad efterfrågan och prisuppgång gynnar stålföretaget.• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 1 138 MSEK (978). • Tonnaget exklusive..
BE Group förbättrade resultatet
Stålföretaget redovisar rapport för fjärde kvartalet. • Nettoomsättningen minskade med 3 procent och uppgick till 953 MSEK (981). • Tonnaget exklusive verksamheter..
Klart med BE Groups nya CFO
Han tillträder i mars.Daniel Fäldt, har utsetts till ny CFO och medlem i koncernledningen. Daniel kommer närmast från Bombardier Rail Control Solutions och en..
CFO lämnar BE Group
Företaget har inlett processen för att finna hans efterträdare.BE Group meddelar idag att Andreas Karlsson kommer att lämna BE Group för en tjänst som CFO för..
BE Group ökar resultatet
Avvecklingen av olönsamma enheter fortsätter enligt plan. • Nettoomsättningen minskade med 8 procent och uppgick till 892 MSEK (966). • Av..
BE Group Sverige AB: Optimism och ödmjukhet i stålbranschen!
I vår förra analys, strax innan sommaren, kunde vi konstatera att stålpriserna var på väg uppåt. Detta efter en lång tid av fallande priser som accelererade kraftigt i slutet av..
BE Group förväntas visa helårsvinst
Medvind från stålpriser och bättre struktur ska bidra. "Trots en lägre försäljning i absoluta tal jämfört med 2015 har brutto- och..
BE Group förbättrat resultat och fortsatt starkt kassaflöde
BE group visar ett bra resultat efter andra kvartalets avslut. Vd Anders Martinsson kommenterar rapporten och trots lägre omsättning på grund av prisfall ser resultatet bra..
BE Group: starkt kassaflöde
Minskad försäljning och resultat i första kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 11 procent och uppgick till 978 MSEK (1 104). Det underliggande rörelseresultatet..
BE Group bokslutskommuniké 2015 – ökat tonnage trots utmanande marknad
BE Group bokslutskommuniké 2015 – ökat tonnage trots utmanande marknad "En summering av helåret 2015 visar ett stabilare BE Group. Såväl omsättning som utlevererat tonnage är högre än föregående..
BE Group: Händelsefull höst att vänta
BE Group: Händelsefull höst att vänta Marknadsförutsättningarna för BE Group fortsätter att vara utmanande. Men i en svag marknad stiger ändå tonnaget så smått i..
BE Groups nyemission om 260 Mkr övertecknades
BE Groups nyemission om 260 Mkr övertecknades Nyemissionen i BE Group med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 4 juni 2015, har övertecknats...
Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i BE Group
Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i BE Group Prospekt och anmälningssedlar avseende BE Groups nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på BE..
BE Group delårsrapport: ökad omsättning och stigande utleveranser
BE Group delårsrapport: ökad omsättning och stigande utleveranser Nettoomsättningen ökade med 2 procent i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till 1 104 MSEK (1 083). Det..
Ny vd och koncernchef för BE Group
Ny vd och koncernchef för BE Group Styrelsen i BE Group AB har beslutat att utse Anders Martinsson till ny VD och koncernchef. Anders Martinsson har sedan 2008 arbetat inom Wilo-koncernen där han är..
BE Group genomför företrädesemission på cirka 250 Mkr
BE Group genomför företrädesemission på cirka 250 Mkr Styrelsen i BE Group har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 250 Mkr...
BE Group bokslutskommuniké 2014 – besvärligt år
BE Group bokslutskommuniké 2014 – besvärligt år ”Trots att 2014 som helhet varit ett besvärligt år har marknadsutvecklingen under slutet av året varit positivare i jämförelse med tidigare..
BE Group investerar 26 MSEK i produktionsservice i Finland
BE Group investerar 26 MSEK i produktionsservice i Finland BE Group fortsätter i linje med sin strategi att öka andelen av serviceförsäljningen. Som ett led i detta har beslut fattats om investeringar på cirka 26 MSEK i maskiner som..

Products

products.qimtek.se
 
Aluminium  
Beskrivning: BE Group erbjuder marknadens alla former av aluminium: plåt, coils, durkplåt, rör, profiler och stång, för användning inom olika industrisegment. Dessutom kan vi erbjuda dig skräddarsydda produkter som har förbehandlats för att tillgodose dina specifika krav, hjälpa dig att hålla processtiderna så korta som möjligt och optimera produktionskostnaderna. BE Group levererar aluminium till bland annat legotillverkare och OEM-företag som jobbar med byggnation, skyltar, vägmärken eller inom flyg-, fordons- och förpackningsindustrin.; Dimension: ; Kvantitet :
Rostfritt stål  
Beskrivning: BE Group erbjuder marknadens alla former av rostfritt stål och syrafast stål: plåt, stång, profiler samt ett komplett sortiment av rostfria rör, rördelar och flänsar. Vårt sortiment omfattar martensitiskt, ferritiskt, austenitiskt och duplex rostfritt stål för att säkerställa att du har ett optimalt urval för dina tillämpningar. Vi erbjuder också ett brett utbud inom produktionsservice. Rostfritt stål i olika former används i allt från krävande konstruktioner inom bygg-, maskin-, medicin- och processindustri till köksinredningar, bestick, verktyg och rakblad.; Dimension: ; Kvantitet :
Övriga specialstål  
Beskrivning: Specialstål, som stång eller som ämnesrör, används när det finns behov av material med förbättrade skärbarhetsegenskaper, högre hållfasthet, härdbarhet eller slitstyrka. Specialstål används inom verkstadsindustrin bland annat till maskindelar, axlar, kugghjul och till produkter inom hydraulik.; Dimension: ; Kvantitet :