Ringsvets AB

Ringsvets AB

Beskrivning

Ringsvets AB – marknadsledande på svetsad och kalibrerad ring
Ringsvets AB är ett verkstadsföretag som producerar kundanpassade ring- och rörämnen. Vi är marknadsledande i Sverige och bland våra kunder finns SKF och Scania. Bolaget bildades 1987 då verksamheten övertogs från SKF som startade tillverkningen 1970. Arvet borgar för hög kvalitet och stort kunnande inom företaget. Ringsvets kvalitetssystem är godkänt enligt SS-ISO 9001 och miljöledningssystemet är godkänt enligt ISO 14001.

Snabbare steg till färdig produkt
Med svetsad och kalibrerad ring är man snabbt ett steg närmare färdig produkt. Bearbetningen blir enklare och skrotmängden minskas jämfört med användningen av ämnesrör eller plåt. Ringarna kan levereras bearbetade.

Plåtbaserade produkter – rörämnen

Vi kan erbjuda tunnväggiga rörämnen baserade på tunnplåt. Rörämnet är mycket kostnads- och materialeffektivt i jämförelse med exempelvis djupdragning/formpressning/klippning av plåtrondell. Produkter av denna typ är exempelvis hållarämnen till sfäriska och cylindriska rullager samt skarvringar för tryckkärlsledningar.

Stångbaserade produkter – ringämnen

För att erbjuda ett komplement till rörämnet tillhandahåller vi även ringämnen vilka är stångprofilbaserade. Ringämnet kan kalibreras till exempelvis elliptisk, rektangulär eller mer komplex form alternativt cirkulärt. Ringämnet är ett mycket kostnadseffektivt i jämförelse med att skära ut motsvarande detalj ur formatplåt med hjälp av plasma-/gas-/laser-/vattenjetteknik. Produkter av denna typ är exempelvis förstärknings- och kuggkransringar av olika typer. Årligen förbrukar vi ca 1000 ton stång för vidare förädling till ringämnen.

Teknik

Ringsvets använder sig uteslutande av stuk-/brännsvetsningsteknik för sammanfogning av ring-/rörämnena vilka kan bearbetas vidare i er eller vår regi. Fördelen med bränn-/stuksvetsningsteknik är att svetsförloppet är snabbt och repetitivt. Inget tillsatsmaterial adderas, en homogen produkt erhålls.

Adress
Ringsvets AB
Bångbro Industriomr
714 37  Kopparberg
Örebro
Sweden
Telefon
0580-881 50
Fax
0580-718 66
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.ringsvets.se
Kontaktperson
Johan Öholm
Telefon
Anställda
10 - 30
Omsättning

Verksamhetsområden

Ringsvets AB
Ringsvets AB
Ringsvets AB

Klicka på bilden för att förstora

Ringsvets AB
Ringsvets AB
Ringsvets AB

Verksamhetsområden

Plåtbearbetning-Excenterpressning
Plåtbearbetning-Hydraulpressning
Plåtbearbetning-Klippning
Plåtbearbetning-Pressning
Plåtbearbetning-Stansning
Plåtbearbetning-Svetsning
Plåtbearbetning-Valsning
Skärande Bearbetning-Kapning

Övrigt

Kvalitetsäkring-ISO 14001
Kvalitetsäkring-ISO 9001

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen