Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Plåtbearbetning-Byggsmide
RFQ-id:
151SLX136169
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för byggnadssmide Futurum Fastigheter i Örebro AB och Örebro kommun.
Upphandlingsdokumentet med bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.
Vi emotser Ert anbud med intresse.
Upphandlingens omfattning
Denna upphandling avser ramavtal för byggnadssmidestjänster, huvudavrop kommer att ske från Futurum Fastigheter AB. Samtliga förvaltningar inom Örebro kommun äger rätt att avropa enligt detta avtal. Ca: volym 2016: 700.000kr
Futurum äger i huvudsak skolor och förskolor enligt redovisad volym här nedan:

förskolor ca:70st
grundskolor ca:50st
gymnasieskolor ca:3st
övrigt ca:30 st
Ungefärligt värde:
Ej specificerat
Anledning till RFQ:
Offertstadie
Pris:
kr
Region:
Anbudsdag:
2018-01-29
Övrigt:
Bifogar underlag.


Vänligen anmäl ditt intresse för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn